Visie en missie

Visie (wat we geloven)
Op Begane Grond geloven we in de meerwaarde van gemeenschapsvorming. Wij voelen ons geroepen om ons leven te delen met de mensen om ons heen. Op een begane, open en niet-veroordelende manier.

Wij zijn eigenzinnige mensen die inspiratie putten uit de Bijbelse geloofstraditie. We zijn geraakt door de God die daarin naar voren komt: diep verborgen, maar ook diep begaan met ieder van ons persoonlijk. Die ervaring sneeuwt nog al eens onder en vraagt om ruimte in ons dagelijks leven. Begane Grond helpt om die ruimte te vinden.

Missie (wat ons doel is)
Begane Grond wil de onderlinge verbondenheid tussen mensen in de wijk versterken, de drang naar gerechtigheid vergroten en een plek van vrede zijn in Utrecht Oost.

Hoe?
Door mensen (gelovig of niet, maakt niet uit) te ontmoeten, aan te sluiten bij mensen die we tegenkomen en activiteiten te organiseren. Op basis van het ABC van Begane Grond.