Steun ons

Begane Grond kan bestaan dankzij giften. U kunt ons steunen door uw gift over te maken op NL88 RABO 0130 7141 19 
ten name van Wilhelminakerk, o.v.v. ‘Begane Grond’.

Hartelijk dank!